Dla pracodawców

Korzyści ze współpracy z agencją pracy tymczasowej

Rosnąca konkurencyjność i zmieniająca się sytuacja ekonomiczna na rynku pracy, zmuszają pracodawców do podejmowania nowych kroków w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizacji kosztów zatrudnienia. Z tego powodu pracodawcy coraz częściej decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia. Usługa pracy tymczasowej kierowana jest do przedsiębiorstw, dla których kluczowe są:

  • elastyczność w kształtowaniu poziomu zatrudnienia,
  • krótki czas realizacji zadania, szczególnie przy wzroście zamówień
  • szybka reakcja na zmieniające się otoczenie biznesowe  oraz
  • profesjonalne doradztwo

Oferowane przez agencje usługi są pożądane przede wszystkim przez pracodawców, którzy cenią:

  •  swobodę w dostępie do bazy kandydatów,
  •  możliwość szybkiego zatrudnienia lub zwolnienia pracowników, a także
  •  sprawdzenia kompetencji i rzetelności kandydata przed nawiązaniem stałej współpracy.

Dzięki temu pracodawca ma szansę dostosować poziom zatrudnienia do swoich aktualnych potrzeb.

Kolejną korzyścią ze współpracy z agencją jest duża elastyczność finansowa, dająca  możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia oraz lepszą kontrolę kosztów pracowniczych.

Współpraca z agencją umożliwia również przekazanie agencji wszelkich działań kadrowo-płacowych oraz uzyskanie wsparcia administracyjnego w zakresie zarządzania personelem.

Korzystniejsze dla pracodawcy są również przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania umów o pracę tymczasową. W przypadku umów zawieranych na okres do 2 tygodni, obowiązuje 3 dniowy okres wypowiedzenia, a w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 2 tygodnie, obowiązuje 1 tygodniowy okres wypowiedzenia. A pracodawca może przez 6 miesięcy odmawiać pracownikowi zgody na urlop. U największych klientów, zatrudniających za pośrednictwem naszej agencji więcej niż 70 pracowników, otwieramy na terenie przedsiębiorstwa stałe biura, tzw. ?on-site management?. Pracujący w nich specjaliści obsługują wyłącznie Jego, dzięki czemu mogą natychmiast reagować na zmiany zapotrzebowania na personel oraz minimalizować dodatkowe koszty świadczeń pracowniczych (np. absencji chorobowych).

Dla odbiorców usług rekrutacyjnych istotnym aspektem są również rzetelność agencji oraz  kompetencje zatrudnionych w niej konsultantów. Standardy międzynarodowe obejmują wszystkie kluczowe dziedziny, w których świadczymy usługi. Są one, wraz z zintegrowanym systemem zarządzania jakością oraz wykwalifikowanymi specjalistami do spraw rekrutacji, gwarancją wysokiej wydajności i najwyższego poziomu świadczonych usługr ekrutacyjnych.